Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Ajutor pentru instalare
+49 69 173261340
 

Termeni și condiții generale cu informații pentru clienți

Cuprins

 1. Domeniul de valabilitate
 2. Încheierea contractului
 3. Dreptul de retragere
 4. Prețuri și condiții de plată
 5. Condiții de livrare și de expediere
 6. Acordarea drepturilor de utilizare a conținuturilor digitale
 7. Acordarea de drepturi de utilizare pentru cheile de licență
 8. Păstrarea titlului de proprietate
 9. Răspunderea pentru defecte (garanție)
 10. Răscumpărarea voucherelor promoționale
 11. Legea aplicabilă
 12. Locul de jurisdicție
 13. Codul de conduită
 14. Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești Termeni și condiții generale (în continuare "TCG") ai Wiresoft Ltd. & CO. KG (denumit în continuare "Vânzător"), se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri pe care un consumator sau un întreprinzător (denumit în continuare "Client") le încheie cu Vânzătorul cu privire la bunurile prezentate de către Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2 În cazul contractelor de furnizare de conținut digital, se aplică în mod corespunzător acești termeni și condiții, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

1.3 Prezentele condiții generale se aplică în mod corespunzător contractelor de furnizare de chei de licență, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel. În acest context, vânzătorul datorează furnizarea unei chei de licență pentru utilizarea software-ului sau a conținutului descris de el, precum și acordarea drepturilor convenite prin contract pentru utilizarea software-ului sau a conținutului respectiv. Clientul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra software-ului sau conținutului. Descrierea produsului respectiv în magazinul online al vânzătorului este decisivă pentru calitatea software-ului sau a conținutului.

1.4 Un consumator, în sensul prezentelor condiții generale, este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător, în sensul prezentelor CGC, este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

1.5 Conținutul digital în sensul prezentelor CCG este reprezentat de toate datele care nu se află pe un suport fizic de date, care sunt produse în formă digitală și puse la dispoziție de către vânzător în baza acordării anumitor drepturi de utilizare reglementate mai detaliat în prezentele CCG.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile de produse conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte ferme din partea vânzătorului, ci servesc la prezentarea unei oferte ferme de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. Astfel, după ce a plasat bunurile selectate în coșul de cumpărături virtual și a parcurs procesul electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În plus, clientul poate, de asemenea, să transmită oferta vânzătorului prin fax, e-mail, poștă sau prin intermediul unui formular de contact online.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie la momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la expirarea celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat mai sus, acest lucru este considerat ca fiind o respingere a ofertei, ceea ce are drept consecință faptul că clientul nu mai este obligat prin declarația sa de intenție.

2.4 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită de PayPal, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare "PayPal"), sub rezerva Termenilor de utilizare PayPal, disponibili la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - în cazul în care clientul nu are un cont PayPal - sub rezerva Termenilor pentru plăți fără cont PayPal, disponibili la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul plătește prin intermediul unei metode de plată oferite de PayPal care poate fi selectată în procesul de comandă online, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Amazon Payments", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: "Amazon"), sub rezerva Acordului de utilizare Amazon Payments Europe, care poate fi consultat la adresa https://payments.amazon.de/help/201751590. În cazul în care clientul selectează "Amazon Payments" ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, acesta emite, de asemenea, un ordin de plată către Amazon, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată prin apăsarea butonului care încheie procesul de comandă.

2.6 În cazul în care o ofertă este făcută prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, textul contractului va fi stocat de către Vânzător după încheierea contractului și va fi transmis Clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce Clientul și-a trimis comanda. Vânzătorul nu va face accesibil textul contractului în afara acestui interval. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul web al vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare.

2.7 Înainte de a plasa o comandă obligatorie prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, Clientul poate identifica eventualele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta datele introduse în timpul procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.8 Pentru încheierea contractului sunt disponibile limbile germană și engleză.

2.9 Prelucrarea și contactarea comenzilor se realizează, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de el pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați de vânzător să proceseze comanda pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1 Consumatorii au, în general, un drept de revocare.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului de către vânzător, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport sunt indicate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de către client. Printre acestea se numără, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioanele de transfer, comisioanele de schimb valutar) sau taxele sau impozitele de import (de exemplu, taxele vamale). Astfel de costuri pot fi suportate și în legătură cu transferul de fonduri în cazul în care livrarea nu este efectuată într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi comunicată(e) clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 În cazul în care se convine plata anticipată prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date de scadență ulterioare.

4.5 În cazul în care se selectează metoda de plată "SOFORT", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare "SOFORT"). Pentru a putea plăti suma facturii prin intermediul "SOFORT", clientul trebuie să aibă un cont bancar online care a fost activat pentru participarea la "SOFORT", trebuie să se identifice în mod corespunzător în timpul procesului de plată și trebuie să confirme instrucțiunea de plată către "SOFORT". Operațiunea de plată va fi efectuată imediat după aceea de către "SOFORT" și contul bancar al clientului va fi debitat. Informații mai detaliate despre metoda de plată "SOFORT" pot fi găsite de către client pe internet la https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Unzer", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxemburg (denumită în continuare "Unzer"). Metodele individuale de plată oferite prin Unzer sunt comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului. Pentru procesarea plăților, Unzer poate utiliza alte servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "Unzer" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.unzer.com/ .

4.7 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont (numai pentru clienții corporativi), prețul de achiziție este datorat după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție se plătește în termen de 10 (zece) zile de la primirea facturii, fără nicio deducere, cu excepția cazului în care se convine altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată "cumpărare în cont" numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online. Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a creditului atunci când selectează metoda de plată a achiziției în cont și de a respinge această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.

4.8 În cazul în care este selectată metoda de plată "PayPal Direct Debit", PayPal colectează suma facturată din contul bancar al clientului după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru notificarea prealabilă în numele vânzătorului. Notificarea prealabilă reprezintă orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client prin care se anunță un debit prin intermediul debitului direct SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă cheltuielile suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a returnării debitului, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

5) Condiții de livrare și de expediere

5.1 Livrarea bunurilor se efectuează prin expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare specificată în procesarea comenzii vânzătorului este decisivă.

5.2 În cazul în care livrarea bunurilor nu reușește din motive imputabile Clientului, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de Vânzător ca urmare a acestui fapt. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de returnare în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de revocare. În cazul în care clientul își exercită în mod efectiv dreptul de revocare, pentru costurile de returnare a bunurilor se aplică prevederile din instrucțiunile de revocare ale vânzătorului.

5.3 Autocolectarea nu este posibilă din motive logistice.

5.4 Conținuturile digitale sunt lăsate clientului exclusiv în formă electronică, după cum urmează:

5.5 Cheile de licență sunt lăsate la dispoziția clientului după cum urmează:

6) Acordarea drepturilor de utilizare a conținuturilor digitale

6.1 Cu condiția ca nimic altceva să nu rezulte din descrierea din magazinul online al vânzătorului, vânzătorul acordă clientului dreptul neexclusiv, nerestricționat la nivel local și temporal de a utiliza conținutul cedat atât în scopuri private, cât și în scopuri comerciale.

6.2 Transferul conținutului către terți sau crearea de copii pentru terți în afara domeniului de aplicare al acestor CGC nu este permis, cu excepția cazului în care vânzătorul a fost de acord cu transferul licenței contractuale către terți.

6.3 Acordarea de drepturi devine efectivă numai după ce clientul a plătit integral remunerația datorată prin contract. Vânzătorul poate permite provizoriu utilizarea conținutului contractual chiar înainte de acest moment. Această autorizație provizorie nu constituie un transfer de drepturi.

7) Acordarea drepturilor de utilizare a cheilor de licență

7.1 Cheia de licență furnizată dă dreptul clientului de a utiliza software-ul sau conținutul care reiese din descrierea produsului respectiv, în măsura în care este descrisă în acesta.

7.2 Acordarea de drepturi devine efectivă numai în momentul în care clientul a plătit integral remunerația datorată.

8) Păstrarea titlului de proprietate

În cazul în care vânzătorul face o plată în avans, acesta păstrează proprietatea asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

9) Răspunderea pentru defecte (garanție)

9.1 În cazul în care articolul achiziționat este defect, se aplică prevederile răspunderii legale pentru defecte.

9.2 Prin derogare de la această prevedere, pentru bunurile uzate se aplică următoarele: Revendicările pentru defecte sunt excluse în cazul în care defectul apare numai după expirarea unui an de la livrarea bunurilor. Defectele care apar în termen de un an de la livrarea bunurilor pot fi revendicate în termenul legal de prescripție. Cu toate acestea, reducerea perioadei de răspundere la un an nu se aplică în cazul

9.3 Clientul este rugat să reclame livrările de bunuri livrate care prezintă daune evidente de transport la expeditor și să informeze vânzătorul despre acest lucru. În cazul în care clientul nu respectă acest lucru, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

10) Răscumpărarea voucherelor promoționale

10.1 Voucherele care sunt emise gratuit de către vânzător în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi cumpărate de către client (denumite în continuare "vouchere promoționale") pot fi utilizate numai în magazinul online al vânzătorului și numai în perioada specificată.

10.2 Produsele individuale pot fi excluse de la promoția voucherului dacă din conținutul voucherului promoțional rezultă o restricție corespunzătoare.

10.3 Voucherele promoționale pot fi utilizate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

10.4 Un singur voucher promoțional poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

10.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

10.6 În cazul în care valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

10.7 Soldul creditor al unui voucher promoțional nu se plătește în numerar și nici nu generează dobândă.

10.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de revocare.

10.9 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect de achitare către titularul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

11) Legea aplicabilă

Toate raporturile juridice dintre părți sunt reglementate de legislația Republicii Federale Germania, cu excepția legislației privind vânzarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii aplicabile se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

12) Locul de jurisdicție

În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract este sediul comercial al vânzătorului. În cazul în care clientul are domiciliul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, locul de desfășurare a activității vânzătorului va fi locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite activității profesionale sau comerciale a clientului. Cu toate acestea, în cazurile menționate mai sus, vânzătorul are în orice caz dreptul de a invoca instanța de la sediul clientului.

13) Codul de conduită

14) Soluționarea alternativă a litigiilor

14.1 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.

14.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

Categorii